Структура и чланство

 

Оснивачи Удружења суЧедомир Пађен, Драган Кука, Драган Самарджија, Горан Ћелап, Марио Мамузић, Милош Ћелап,Момир Вукичевић, Слободан Вујаклија, Стево Радић, Жељко Тинтор и Жељко Зинаја.

 

Председник УдружењаЧедомир Пађен

Заменик председника Удружења: Драган Самарджија

Председник Скупштине:Саша Граворац

 

Чланови Управног одбора:
1. 
Чедомир Пађен 

2.  Драган Боројевић

3.  Драган Кука

4.  Драган Самарджија

5.  Душко Масловара

6.  Милан Вујчић

7.  Момир Врга

8.  Момир Вукичевић

9.  Никола Славић

10. Саша Граворац

11. ЖељкоТинтор

Чланови надзорног одбора: 

1. Милош Ћелап

2. Стево Радић

3. Жељко Зинаја

 

Секретар Удружења: Жељко Тинтор

Књиговођа Удружења: Жељка Г. Малеш

 

Чланови:

Завичајно удружење Банија Суботица тренутно броји око 300 чланова.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве и Статут Удружења, те поднесе пријаву-приступницу лично или на нашем сајту.

Приступ чланова се не наплаћује, нити се плаћа годишња чланарина.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе обавештава подносиоца пријаве, те издаје чланску карту.

 

 

Назад