Приступница

Приступница за чланство у Завичајно Удружење Банија Суботица

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Required information.
Име и презиме *
Дан месец и година рођења: *
ЈМБГ *
Број личне карте *
Место издавања личне карте *
Адреса становања *
Телефон
Емаил
Избегло/прогнано лице из републике
Да ли сте?
Запослен/a
Пензионер
Приватник
Ученик/ца
Бавим се спортом
Којим спортом?
Добровољно пристајем да постанем Члан Завичајног удружења БАНИЈА Суботица и прихватам статут и циљеве удружења *
Пристајем
Сагласност за чланство малолетног лица даје родитељ или старатељ

Након попуњавања ове приступнице, Завичајно удружење Банија ће послати чланску карту на горе наведену адресу становања.