Вести

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

                                     

                                          P O  Z  I  V

                       ZA  REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

 

 Na osnovu člana 9. Statuta  Zavičajnog udruženja Banija Subotica sazivam  redovnu godišnju Skupštinu Udruženja dana 13. decembra 2014. godiine s početkom u 18.00 časova u prostorijama Udruženja u Subotici, Plitvička 32, sa sledećim:

 

                                  D N E V N I M   R E D O M

                     1.  Izveštaj  rada Udruženja u 2014. godini

                     2. Planirane aktivnosti za 2015. godinu

                     3. Godišnji finansijski izveštaj za 2014.

                     4. Razno

Pozivamo sve članove Udruženja da dođu i prisustvuju sednici kako bi uzeli aktivno učešće u radu Skupštine.

U Subotici, 08.12.2014.godine                                                                                                                                                                                                            Predsednik Skupštine

                                                                   Slobodan Vujaklija

Подели